Henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi, mitä se tarkoittaa käytännössä?

Jos sinulla olisi kaksi työnantajaa rinnakkain: toinen tukee perheitä ja toinen ei. Kumman valitsisit?

Tämän ajan kilpailu on osoittanut sen, että vahvoilla tulevaisuudessa tulevat olemaan yritykset, jotka osaavat ottaa työntekijänsä huomioon kokonaisuutena ja tukevat heitä heidän eri elämäntilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Family First on osaltaan mukana edistämässä työhyvinvointia tukemalla perheiden sekä työn tasapainon löytymistä. Suomessa on paljon loistavia työpaikkoja, joissa perhe-elämän ja työn tasapaino sekä henkilöstön hyvinvointi on otettu esille yhdeksi tärkeimmistä yrityksen arvoista. Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa. Työnantajien tulee yhä paremmin erottua kilpailijoistaan! Totuus on se, että yrityksen avain asemassa olevat henkilöt, eli henkilöstö, ovat yrityksen tärkein polttoaine ja arvokkain pääoma. Muistattehan pitää huolta siitä, että myös sinun työnantajasi arvostaa sinua ja perhettäsi!?

Ihmisen hyvinvointi rakentuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin yhdistelmästä. Työntekijöiden hyvinvointi on organisaation menestyksen lähtökohta. Kun työntekijä voi hyvin, voi myös organisaatio hyvin. Työntekijä on paljon muutakin kuin yksilö. Töissä hän on osa organisaation muodostamaa työ-perhettä, mutta vapaa-ajalla hän on osa omaa henkilökohtaista perhettä. On väärin ajatella työ ja vapaa-aika irrallisina kokonaisuuksina, sillä ne ovat aktiivisessa ja suorassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Työntekijän perheen hyvinvointi on työntekijän hyvinvoinnin perusta ja täten kilpailussa menestyvä organisaatio kohdistaa työhyvinvoinnin fokuksensa työntekijän koko perheeseen.

Olemme listanneet tähän seikkoja, jotka ovat meidän näkökulmasta suurimpia nykypäivän työhyvinvoinnin haasteita:

1.Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen ja tasapainon löytäminen

  • Työn vaikutus vapaa-aikaan (esimerkiksi työntekijä laiminlyö perheen asioita työn vuoksi)
  • Vapaa-ajan vaikutus työhön (esimerkiksi työmotivaation ja työpanoksen heikkeneminen)

2.Yleisen terveydentilan vaikutus työhön ja vapaa-aikaan (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)

  • Stressi ja uupumus
  • Fyysinen inaktiivisuus eli liikkumattomuus
  • Elintapasairaudet, kuten tyypin 2 diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet

3.Kommunikaation ja työilmapiirin haasteet ja ongelmat

4.Organisaatioiden muutosprosessit ja muutosten tuomat haasteet sekä ongelmat

 

Maailma muuttuu jatkuvasti. Se osaltaan tuottaa stressiä ja pelkoa tulevaisuutta kohtaan. Yhä tärkeämmäksi nousee se, että jokainen työtä tekevä osattaisiin ottaa huomioon inhimillisesti yksilöllisenä henkilönä. Koneita me emme ole!

 

Family First haluaa olla mukana edistämässä työhyvinvointia, ja sitä kautta olla mukana lisäämässä hyvinvointia myös perheissä, sekä saamaan yritykset menestymään paremmin. Valmennuksen vaikuttavuutta voi kuvata seuraavasti:

  • Työkyvyn parantaminen ja ylläpito
  • Ennenaikaisen eläköitymisen preventio ja varhaisen puuttumisen malli
  • Arjen hallinta pohjana kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja terveellisille elämäntavoille
  • Työntekijän sitoutumisasteen paraneminen
  • Sairauspoissaolojen väheneminen

Nämä seikat ovat tärkeitä niin yksilön kuin yrityksenkin näkökulmasta. Tällä hetkellä Family First tekee yhteistyötä muun muassa Vincitin ja Hämeen Laaturemontti Oyn kanssa. Onko sinun työpaikkasi seuraava?

Mahtavaa työviikkoa kaikille!

Pysy ajan tasalla työhyvinvoinnin trendeistä